Sväté písmo

www.audiosvatepismo.sk

Ak sa chceš spolu s nami viac dozvedieť o Bohu, pozývame ťa pripojiť sa k nám či už na stretku alebo čítaním doma. Plán štúdia si môžeš stiahnuť v záložke download. Odkaz na online písmo nájdeš na tomto link: Online písmo 

 

Modlitba pred čítaním Svätého písma

Nebeský Otče, s vierou beriem do rúk Sväté písmo. Verím, že obsahuje slová, ktoré mi majú byť svetlom na životnej ceste. Bože, Duchu Svätý, ty si vnukol svätopiscom, čo majú napísať. Prosím ťa, pomáhaj mi pochopiť všetky tieto slová a daj mi silu podľa nich žiť. Pane Ježišu, dvom emauzským učeníkom horelo srdce, keď si im vysvetľoval Písmo. Rozohrej aj moje srdce láskou k tebe, keď budem čítať Sväté písmo  a daj, nech ťa stále hlbšie poznám. Svätý Cyril a Metod, vy ste prví preložili Sväté písmo do reči našich predkov. Vyproste mi lásku k Svätému písmu a odhodlanosť stvárňovať podľa neho celý môj život.

 

Modlitba po čítaní Svätého písma

Bože, Duchu Svätý, ďakujem ti, že si ma viedol pri čítaní Svätého písma. Verím, že Ježiš Kristus je PRAVDA. Posilňuj ma v tejto viere. Verím, že Ježiš Kristus je CESTA. Pomôž mi zachovať všetky jeho slová a nasledovať jeho príklad. Verím, že Ježiš Kristuj je ŽIVOT. Uč ma s úctou a láskou často prijímať sväté sviatosti na udržanie a zveľaďovanie Božieho života vo mne. Panna Mária, nech na tvoj príhovor a podľa tvojho príkladu vždy ochotne prijímam a v srdci zachovávam každé slovo, ktoré pochádza od Boha.