Abeceda života

08.05.2013 20:00

Žiadal som o Silu... a dostal som ťažkosti, ktoré ma posilňujú.

Žiadal som o Múdrosť... a dostal som problémy, aby som ich vyriešil.

Žiadal som o Bohatstvo... a dostal som rozum a svaly, aby som pracoval.

Žiadal som o Odvahu... a dostal som prekážky, aby som ich prekonal.

Žiadal som o Lásku... a dostal som ľudí v nudzi, aby som im pomáhal.

Nedostal som nič, o čo som žiadal, a predsa som dostal všetko, čo som potreboval.

(Zdroj: Myšlienočka na deň, Ľubomír Pajtinka)