10 diamantov dona Bosca

08.05.2013 20:00

Viera: Vyzbrojte sa štítom viery, aby ste premohli nástrahy diabla. Viera bez skutkov je mŕtva. Nie ten kto počúva, ale kto uskutočňuje zákon, dosiahne Božie kráľovstvo.

Nádej: Dúfajte v Pána, nie v človeka. Vaše srdcia nech sú vždy zakotvené tam, kde sú pravé radosti.

Láska: Neste si navzájom bremená, ak chcete naplniť môj zákon. Milujte a budete milovaní, ale milujte svoje duše a duše blížnych. Svätú omšu slávte nábožne, s veľkou láskou navštevujte Najsvätejšieho zo svätých.

Práca: Liek proti žiadostivosti, najsilnejšia zbraň proti všetkým diablovým pokušeniam.

Miernosť: Oheň zhasne, ak sa neprikladá drevo. Uzavri zmluvu so svojím zrakom, so svojím hrdlom a spánkom, aby vám títo nepriatelia neukradli vaše duše. Nemiernosť a čistota nemôžu prebývať spolu.

Poslušnosť: Je to základ celej stavby a súhrn svätosti.

Chudoba: Nebeské kráľovstvo patrí chudobným. Bohatstvo je tŕnie. Chudoba sa neprežíva slovami, ale láskou a skutkami. Ona otvára bránu neba a dovolí vám tam vstúpiť.

Čistota: Všetky čnosti prichádzajú spolu s ňou. Tí, ktorí sú čistého srdca, preniknú do Božích tajomstiev a uvidia samého Boha.

Odmena: Ak vás láka veľkosť odmeny, nebojte sa prekonávať námahy. Kto so mnou trpí, so mnou sa bude tešiť. Trápenia tohto života sú dočasné, šťastie mojich priateľov v nebi je večné.

Pôst: Ochranca všetkých čností. Vyháňa sa ním každý druh diabla.

(zdroj: Sny Jána Bosca, Pietro Zerbino)